شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک در زمینه دامپروری، کشاورزی و باغداری در سطح کشور با بهره گیری از فنآوری های نوین و نیروی انسانی کارآمد و خلاق در راستای تأمین امنیت غذایی و سلامت پایدار جامعه در چارچوب قوانین کشور، محصول سالم و باکیفیت تولید می نماید و با بهبود مستمر فرآیندها و شاخص های تولیدی مزیت رقابتی خلق نموده و سوددهی پایدار را برای سهامداران خود تضمین می کند. همچنین نسبت به انجام مسئولیت های اجتماعی، کسب رضایت مشتریان و حمایت همه جانبه از کارکنان خود تلاش می نماید.