در راستای ماموریت رسالت اجتماعی بنیاد مستضعفان، کمیته رسالت اجتماعی شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک در اجرای بند (۲-۵) ظوابط اجرایی برنامه و بودجه سال ۱۴۰۲ ناظر بر ایفای نقش مسئولیت اجتماعی و محرومیت زدایی با هماهنگی بنیاد علوی اهداف زیر را دنبال می کند .

۱. جبران احتمالی عوارض سوء ناشی از فعالیت و انجام ماموریت شرکت ها
۲. رفع محرومیت از محیط جغرافیایی پیرامون واحد های گروه بنیاد
۳. فرهنگ سای روحیه ی کار جهادی و پاسداشت ارزش ها در گروه بنیاد
۴. مشارکت گروه بنیاد در توسعه و آبادانی کشور

 

طبق شیوه نامه رسالت اجتماعی تبیین شده توسط  گروه بنیاد منابع مورد نیاز از سود سهم شرکت ها و هلدینگ های زیر گروه تامین می شود. 

هلدینگ ها ، شرکت های مستقل و تابعه مجازند ؛ پس از تصویب هیئت مدیره و تایید بنیاد علوی ۴ درصد از سود سهم بنیاد در هر سال را در قالب ارائه خدمات در راستای انجام رسالت اجتماعی خویش هزینه نمایند و گزارشاقدامات را به بنیاد علوی منعکس نمایند .

 

در ادامه مطلب به نمونه ای از فعالیت های شرکت زرین خوشه اراک در راستای انجام این امر اشاره شده است .

 

۱. پروژه تکمیل آشپزخانه مسجد روستای حاجی آباد