فرم نظرسنجی از تامین کنندگان

                                                                                                                    تامین کنندگان محترم

احتراماً نظر به ایجاد رابطه دو سویه و ایجاد تعامل و هم افزایی بیشتر ، فرایند نظرسنجی از تامین کنندگان محترم شرکت شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک انجام می گیرد. امید است با ارائه نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده خود ما را در دستیابی به اهداف مورد نظر یاری فرمایید.

 همچنین ارائه توضیحات و مصادیق نیز راهگشای بهبود و اصلاح خواهد بود

                                                                     مشخصات تامین کننده محترم ( در صورت تمایل برای ارتباطات آینده تکمیل شود )