معرفی واحدهای شرکت:

 

شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک ( سهامی خاص) دارای ۱۰ واحد شامل:

موقعیت جغرافیایی واحدهای شرکت؛

استان مرکزی: اراک، کیلومتر ۷ جاده تهران (۱- واحد دامپروری ۲- واحد کشاورزی شامل مزارع حاجی آباد، مشتاقی، جنت و بلندان)

استان البرز: کرج، چهارباغ، بلوار امام خمینی(ره)، روبروی گلستان ۹، واحد سردخانه زرین دشت.

استان سمنان: شهرستان ایوانکی، روبروی پمپ بنزین حاجی آباد (شامل اراضی کشاورزی و باغ پسته)، باغ پسته دامغان و اراضی حصارک ورامین.

اطلاعات واحدها؛

ردیف

نام واحد

ظرفیت / میزان

موقعیت جغرافیایی

۱

واحد دامداری اراک

۳۰۰۰ راس 

استان مرکزی

۲

مزرعه حاجی آباد

۲۵۳ هکتار

استان مرکزی

۳

مزرعه جنت

۲۱۶ هکتار

استان مرکزی

۴

مزرعه کارچان

۱۰۱ هکتار

استان مرکزی

۵

مزرعه بلندان

۱۷۰ هکتار

استان مرکزی

۶

مزرعه حصارک ورامین

۴۶ هکتار

استان تهران

۷

مزرعه ایوانکی گرمسار

۶۱۵ هکتار

استان سمنان

۸

باغ پسته ایوانکی گرمسار 

۳۰ هکتار

استان سمنان

۹

باغ پسته جوادالائمه دامغان

۱۱۰ هکتار

استان سمنان

۱۰

واحد سردخانه کرج

۱۲۵۰ تن

استان البرز