شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک یک بنگاه اقتصادی پیشرو در تولید شیر سالم و باکیفیت در سطح کشور می باشد.