با توجه به شروع فصل برداشت ذرت علوفه ای، برداشت ذرت علوفه ای از سطح ۱۲۵ هکتار از اراضی واحد اراک با عقد قرارداد برداشت توسط چاپر و حمل محصول توسط کامیون از تاریخ ۲۶ شهریور ماه آغاز گردید.