به گزارش روابط عمومی شرکت زرین خوشه اراک؛ 

جلسه کمیته حسابرسی شرکت در روز شنبه مورخ ۲۰ آبان ۱۴۰۲ در محل دفتر مرکزی با حضور همه اعضا برگزار گردید و موضوعات مرتبط با حسابرسی میان دوره ای و نامه مدیریت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.