نشست صمیمی مدیرعامل با کارکنان

به مناسبت فرا رسیدن بهار طبیعت و سال نو، نشست صمیمی مدیرعامل با کارکنان در روز یکشنبه مورخ ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۲ برگزار گردید و مدیرعامل ضمن ارائه گزارش عملکرد شرکت در سال ۱۴۰۲ و تقدیر و تشکر از زحمات همه کارکنان، برای همه همکاران سالی پر خیر و برکت را آرزو نمودند و از همکاران تقاضا کردند در سال جدید همه توان خود را در راستای ارتقای عملکرد شرکت بکار گیرند.