آتش سوزی در فاضلاب مزارع بلندان اراک بر اثر رعد و برق- هفته گذشته