بازدید آقای مهندس صفایی معاون محترم کشاورزی هلدینگ فردوس پارس از مزارع واحد اراک شرکت زرین خوشه در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۴۰۲