بازدید معاون محترم اقتصادی استانداری مرکزی و ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان به همراه معاونین از دامداری و طرح توسعه شرکت زرین خوشه اراک در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ و برگزاری جلسه با مدیرعامل در خصوص حل مشکلات تولید در سال جاری