فعالیت در کلات مورموری در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۹ فعالیت های انجام شده : ۱. احداث آغل گوسفندان ۲. محلولپاشی (ضدعفونی) جایگاه فصل گرم گوسفندان ۳. خوراندن قرص انگل به گوسفندان