تقدیر از فعالان اقامه نماز

تقدیر از فعالان اقامه نماز شرکت زرین خوشه اراک با حضور مدیرعامل محترم و امام جماعت در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۲