حضور پرشور کارکنان شرکت زرین خوشه اراک در راهپیمایی روز قدس ۱۴۰۲ شهر اراک در حمایت از آرمان های مردم مظلوم فلسطین