مراسم تجلیل از همکاران بمناسبت روز کارگر

مراسم تجلیل از همکاران بمناسبت روز کارگر با حضور مدیرعامل و همکاران