شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک برگزار می کند.
برگزاری جشن به مناسبت اعیاد قربان و غدیر و دهه امامت و ولایت
ویژه کارکنان به همراه خانواده
همراه با برنامه های شاد و متنوع