بازدید ریاست ارجمند بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

به گزارش روابط عمومی شرکت زرین خوشه اراک؛ جناب آقای مهندس فتاح ریاست ارجمند بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به همراه استاندار مرکزی و نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در روز چهارشنبه مورخ ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۲ از واحد اراک(شرکت زرین خوشه اراک) بازدید نمودند و با مدیرعامل و کارکنان شرکت گفتگو داشته و در جریان وضعیت شرکت و طرح توسعه دامداری قرار گرفتند.