شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک در نظر دارد به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود، یک نفر (آقا) راننده تراکتور با شرایط ترجیحاً دیپلم، سن زیر ۳۰ سال، متأهل و دارای گواهی نامه رانندگی مرتبط جهت واحد دامپروری اراک بکار گیری نماید، لذا از متقاضیان درخواست می گردد تا پایان وقت اداری مورخ ۴ مهرماه به نشانی اراک، کیلومتر ۷ جاده تهران مراجعه یا با شماره تماس ۰۸۶۳۳۵۴۶۹۸۱ تماس حاصل نمایند.