آگهی مناقصه عملیات احداث سیلوی زیر زمینی ذرت علوفه ای

شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک (سهامی خاص) در نظر دارد عملیات احداث سیلوی زیر زمینی ذرت علوفه ای به تعداد ۴ عدد به متراژ ۳۲.۰۰۰ مترمربع با احتساب محوطه سازی طرح توسعه دامداری خود را از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکاران واجد صلاحیت حداقل رتبه ۵ ابنیه به شرح اسناد مناقصه واگذار نماید. لازم به ذکر است تاریخ توزیع اسناد از تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳و مبلغ خرید اسناد ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.
لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ به آدرس اراک، کیلومتر ۷ جاده تهران ، شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک، شماره تماس ۲-۰۸۶۳۳۵۴۶۹۸۱مراجعه نمایند.
آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات:ساعت ۱۶ روز یک شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۶.
بازگشایی پیشنهادات:ساعت ۱۱ صبح روز دو شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ در کمیسیون معاملات شرکت.