به گزارش روابط عمومی شرکت زرین خوشه اراک؛ در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۲ جناب آقای مهندس صفوی معاونت محترم مالی و اداری هلدینگ و جناب آقای مهندس صفایی معاونت محترم کشاورزی هلدینگ فردوس پارس از طرح توسعه دامداری و مجموعه واحد اراک شرکت زرین خوشه بازدید نمودند و در جلسه با مدیرعامل و مدیران شرکت موضوعات جاری شرکت را بررسی نمودند.