جلسه انسجام بخشی استان سمنان

جلسه انسجام بخشی شرکت های گروه بنیاد در استان سمنان در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۴۰۲ به میزبانی شرکت زرین خوشه اراک در واحد ایوانکی با حضور اعضا برگزار گردید و همفکری لازم در خصوص رفع مشکلات و بررسی ارتقای سطح همکاری صورت پذیرفت.