شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک در نظر دارد به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود، چهار نفر (آقا) کارگر دامپروری با شرایط مدرک تحصیلی دیپلم، سن زیر ۳۰ سال، متأهل و ….. جهت واحد دامپروری دام سبک اراک بکار گیری نماید، لذا از متقاضیان درخواست می گردد تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۲ به نشانی اراک، کیلومتر ۷ جاده تهران مراجعه یا با شماره تماس ۰۸۶۳۳۵۴۶۹۸۱ تماس حاصل نمایند.