در راستای ممیزی بودجه تولید کشاورزی توسط کارشناسان هلدینگ فردوس پارس و شرکت های زیرمجموعه، از تاریخ ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲ به مدت دو روز از واحدهای کشاورزی اراک، ایوانکی و دامغان بازدید نموده و بررسی های لازم در خصوص تدوین بودجه تولید کشاورزی سال ۱۴۰۳ صورت پذیرفت.