به گزارش روابط عمومی شرکت زرین خوشه اراک

 نشست صمیمی مدیرعامل محترم شرکت با همه کارکنان شرکت در روز سه شنبه مورخ ۲۵ مهر ماه برگزار گردید و در این جلسه مدیرعامل شرکت ضمن تقدیر و تشکر از زحمات کارکنان شرکت در همه عرصه ها، وضعیت فعلی شرکت را تشریح نمودند و از همه عزیزان درخواست نمودند همه تلاش خود را در مسیر سربلندی و نیل به اهداف شرکت و هلدینگ بکار گیرند. 

در پایان تعدادی از همکاران انتقادات و پیشنهاداتی در راستای پیشبرد امور مطرح نمودند.