شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک در نظر دارد به منظور تکمیل و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود با اولویت بومی از میان متقاضیان واجد شرایط پس از طی مراحل قانونی به شرح ذیل اقدام نماید.

 لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارائه درخواست حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ۲۵ آبان ۱۴۰۲ به نشانی اراک، کیلومتر ۷ جاده تهران مراجعه یا با شماره تلفن ۰۸۶۳۳۵۴۶۹۸۱ تماس حاصل نمایند.