آگهی مناقصه خرید فریم های فری استال و ریل معاینه

شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک (سهامی خاص) در نظر دارد خرید فریم های فری استال و ریل معاینه طرح توسعه دامداری خود را از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکاران واجد صلاحیت به شرح اسناد مناقصه واگذار نماید. لازم به ذکر است تاریخ توزیع اسناد از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ و مبلغ خرید اسناد ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.
لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ به آدرس اراک، کیلومتر ۷ جاده تهران ، شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک، شماره تماس ۲-۰۸۶۳۳۵۴۶۹۸۱مراجعه نمایند.