آگهی مناقصه خرید و حمل و نصب تجهیزات کارخانه تولید خوراک

رکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک (سهامی خاص) در نظر دارد عملیات خرید و حمل و نصب تجهیزات کارخانه تولید خوراک کنسانتره ۱۵ تن در ساعت طرح توسعه دامداری خود را از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکاران واجد صلاحیت به شرح اسناد مناقصه واگذار نماید. لازم به ذکر است تاریخ توزیع اسناد از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۸و مبلغ خرید اسناد ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.
شرایط مناقصه گر: دارا بودن صلاحیت و سابقه حداقل۱۰(ده) کار مرتبط با موضوع مناقصه و دارای کارخانه معتبر ساخت که مورد تأیید کمیسیون مناقصه قرارگیرد.
لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ به آدرس اراک، کیلومتر ۷ جاده تهران ، شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک، شماره تماس ۲-۰۸۶۳۳۵۴۶۹۸۱مراجعه نمایند.