برگزاری کلاس آموزشی ایمنی و بهداشتی

با توجه به اهمیت موضوع آموزش های ایمنی و بهداشت، واحد آموزش شرکت زرین خوشه اراک نسبت به برگزاری کلاس آموزش و اطلاع رسانی محتوا (SDS) با همکاری سازمان فنی حرفه ای استان مرکزی در تاریخ های ۱۱ و ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ به مدت ۱۰ ساعت برای کارکنان شرکت اقدام نمود و گواهی آموزشی توسط سازمان فنی و حرفه ای برای همه شرکت کنندگان صادر می گردد.