به گزارش روابط عمومی شرکت زرین خوشه اراک؛ جلسه کمیته ریسک شرکت در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۲ در محل دفتر مدیرعامل محترم با حضور همه اعضا برگزار گردید. در این جلسه ارزیابی ریسک فصل پاییز ۱۴۰۲ با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی موجود صورت پذیرفت.