به گزارش روابط عمومی شرکت زرین خوشه اراک در اتفاقی در دامداری این شرکت یک راس گاو چهار قلو زایید. چهار قلوزایی در گاو، امری بسیار نادر است که برای نخستین بار در استان اتفاق افتاده است .    به گفته مسئول دامپزشکی شرکت ، هر چهار گوساله، کاملا سالم هستند و اقدامات لازم و اولیه برای آنها انجام شده است و نژاد این گوساله ها از نژاد هلشتاین و از نوع گاو های پر شیر است.