به گزارش روابط عمومی شرکت زرین خوشه اراک؛ 

به پاس قدردانی از زحمات ویژه و بی شائبه هیئت مدیره قبلی شرکت، طی مراسمی در روز شنبه مورخ ۲۰ آبان ۱۴۰۲ ریاست و اعضای هیئت مدیره جدید شرکت از خدمات ارزنده و حمایت همه جانبه اعضای هیئت مدیره قبلی تقدیر و تشکر نموده و برای ایشان آرزوی سلامتی و موفقیت نمودند.