با عنایت به اهمیت موضوع تغذیه و خوراک دام، کلاس آموزشی مدیریت آخور با همکاری سازمان فنی و حرفه ای استان مرکزی توسط آقای دکتر حسین یزدی از اساتید دانشگاه اراک به مدت ۴ ساعت در تاریخ ۱۳ آبان ۱۴۰۲ برای کارکنان واحد دامپروری شرکت زرین خوشه اراک برگزار گردید و مدرک آموزشی برای شرکت کنندگان در دوره توسط سازمان فنی و حرفه ای صادر خواهد گردید.