با عنایت به حضور شرکت زرین خوشه اراک در برنامه های فرهنگی و مذهبی شهر اراک خصوصاً حضور گسترده با برپایی موکب در برنامه های عید غدیر و دهه ولایت شهر اراک، مسئولان ستاد بین المللی غدیر استان مرکزی ضمن حضور در شرکت زرین خوشه اراک، از مدیرعامل و دست اندرکاران برنامه های مذکور تقدیر و تشکر نمودند.