به گزارش روابط عمومی شرکت زرین خوشه اراک؛

 به منظور اطلاع کارکنان از اهداف کلان و برنامه های شرکت و مشارکت و همدلی هر چه بیشتر همکاران، جلسه عمومی و نشست صمیمی مدیرعامل با کلیه کارکنان در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۴۰۲ برگزار گردید و ایشان ضمن ارائه عملکرد، نقاط ضعف و قوت شرکت در حال حاضر، برنامه های آتی شرکت را تبیین نمودند و ضمن تقدیر و تشکر از همه همکاران اذعان نمودند آینده روشن برای شرکت زرین خوشه فقط با تلاش و دلسوزی شما همکاران متصور خواهد بود.