با فرا رسیدن سالگرد سردار دل ها حاج قاسم سلیمانی و همچنین همدلی با مسلمانان مظلوم غزه، شورای فرهنگی شرکت زرین خوشه اراک نسبت به برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع جبهه مقاومت، سردار سلیمانی و غزه ویژه خانواده کارکنان اقدام نمود که در نهایت به برگزیدگان مسابقه مذکور جوایزی اهدا خواهد گردید.