برگزاری فرایند ارزیابی تعالی سازمانی

به گزارش روابط عمومی شرکت زرین خوشه اراک؛

 در راستای برگزاری هفتمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت و حضور شرکت زرین خوشه اراک در دوره مذکور، فرآیند ارزیابی شرکت از روز چهارشنبه مورخ ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۲ به مدت دو روز آغاز گردید که فرآیند ارزیابی با برگزاری مراسم افتتاحیه شروع و با ارزیابی معیارهای نه گانه تعالی سازمانی و بازدید از مجموعه توسط ارزیابان محترم ادامه پیدا کرد و در روز پنجشنبه طی مراسم اختتامیه به کار خود پایان داد.