به گزارش روابط عمومی شرکت زرین خوشه اراک؛

 در راستای بازآموزی و تقویت مهارت کارکنان واحد دامپروری شرکت، کلاس آموزش پرورش گوساله در روز سه شنبه مورخ ۲۴ بهمن ۱۴۰۲ توسط آقای دکتر محجوبی در سالن جلسات شرکت به مدت ۴ ساعت برگزار گردید و برای شرکت کنندگان در کلاس مزبور گواهی مرتبط صادر شد.