شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک در نظر دارد به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود شامل دو نفر کارگر کشاورزی جهت واحد کشاورزی اراک و یک نفر راننده ماشین آلات جهت واحد کشاورزی ایوانکی از طریق انتشار آگهی و فراخوان عمومی اقدام نماید، لذا متقاضایان می توانند تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۲ به نشانی اراک، کیلومتر ۷ جاده تهران، دفتر مرکزی شرکت زرین خوشه اراک مراجعه یا با شماره ۰۸۶۳۳۵۴۶۹۸۱ تماس حاصل نمایند.