به گزارش روابط عمومی شرکت زرین خوشه اراک؛

 پیرو برگزاری همایش مدیران و کارشناسان واحدهای تحقیق و توسعه شرکت های گروه بنیاد در ساختمان شماره دو بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۴ بهمن ماه، شرکت زرین خوشه اراک ضمن حضور در همایش مذکور، دستاوردهای واحد تحقیق و توسعه شرکت توسط مدیران و کارشناسان مربوطه معرفی گردید.