به گزارش روابط عمومی شرکت زرین خوشه اراک؛

 در روز چهارشنبه دوم اسفند ماه ۱۴۰۲، استاندار محترم مرکزی، فرماندار محترم کلانشهر اراک و ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان به همراه معاونین از واحدهای کشاورزی و دامپروری شرکت زرین خوشه بازدید و در جریان پیشرفت طرح توسعه دامداری این شرکت قرار گرفتند و در ادامه آقای دکتر مخلص الائمه استاندار محترم از همه مسئولین استان درخواست نمودند جهت تکمیل و بهره برداری طرح توسعه دامداری با مدیران شرکت زرین خوشه اراک کمال همکاری داشته باشند.