با همت واحد آموزش شرکت زرین خوشه اراک و اهمیت موضوع آموزش مالیاتی کارکنان واحد مالی، کلاس آموزشی مؤدیان مالیاتی در اسفند ماه ۱۴۰۲ به مدت ۸ ساعت در محل سالن جلسات شرکت برگزار گردید که به شرکت کنندگان مدارک مربوطه اعطا خواهد گردید.