رسالت اجتماعی (بازسازی و رنگ آمیزی مدرسه ابتدایی)

در راستای سیاست های رسالت اجتماعی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، شرکت زرین خوشه اراک به منظور بهبود فضای آموزشی مدارس با اخذ مصوبه هیئت مدیره محترم شرکت و تأئیدیه های لازم از هلدینگ فردوس پارس و بنیاد علوی در سامانه سراج، اقدام به بازسازی و رنگ آمیزی مدرسه ابتدایی روستای مالک آباد با اعتبار ۱۰۰۰ میلیون ریال در سال ۱۴۰۲ نمود تا انشاءاله فرزندان این مرز و بوم با تحصیل علم و دانش در فضای مناسب موفق و سربلند باشند.