رسالت اجتماعی (تکمیل ساخت آشپزخانه)

به گزارش روابط عمومی شرکت زرین خوشه اراک؛  با تلاش کمیته رسالت اجتماعی و حمایت های مدیرعامل و هیئت مدیره محترم، شرکت زرین خوشه اراک به منظور  بهبود برگزاری مراسمات مذهبی و فرهنگی روستای حاجی آباد با اخذ تأئیدیه های لازم از هلدینگ فردوس پارس و بنیاد علوی در سامانه سراج،  اقدام به تکمیل ساخت آشپزخانه مسجد روستا به متراژ ۱۵۰ مترمربع با اعتبار ۱۷۰۰ میلیون ریال در سال ۱۴۰۲ نمود.