در راستای سیاست های رسالت اجتماعی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، شرکت زرین خوشه اراک ضمن نیازسنجی اولویت های روستاهای همجوار و اخذ تأئیدیه های لازم از هلدینگ فردوس پارس و بنیاد علوی در سامانه سراج و اهمیت بهبود فضای آموزشی دانش آموزان، اقدام به نوسازی ۱۰۰ عدد صندلی کلاس درس و همچنین رنگ آمیزی محیطی و شاداب سازی فضای مدرسه روستای مالک آباد با اعتبار ۷۰۰ میلیون ریال در سال ۱۴۰۲ نمود.