رسالت اجتماعی (خرید یونیت دندانپزشکی)

در راستای سیاست های رسالت اجتماعی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، شرکت زرین خوشه اراک به منظور افزایش سطح خدمات مرکز جامع بهداشت روستای مالک آباد در زمینه دندانپزشکی با اخذ تأئیدیه های لازم از هلدینگ فردوس پارس و بنیاد علوی در سامانه سراج، اقدام به خرید یک دستگاه یونیت دندانپزشکی به همراه تجهیزات مربوطه با اعتبار ۲۰۰۰ میلیون ریال در سال ۱۴۰۲ نمود و به مرکز جامع بهداشت روستای مالک آباد تحویل و مورد بهره برداری قرار گرفت.