بازدید و جلسه هم اندیشی مدیران

به گزارش روابط عمومی شرکت زرین خوشه اراک؛ در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ جمعی از مدیران محترم سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی ضمن بازدید از مزارع واحد اراک شرکت زرین خوشه، طی جلسه ای با حضور مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیران شرکت زرین خوشه با موضوع هوشمندسازی سیستم های آبیاری مزارع هم اندیشی و تبادل نظر صورت پذیرفت.