شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک در نظر دارد کلیه سالن های سردخانه زرین دشت (بالای صفر) خود به ظرفیت ۱۲۵۰ تن را به مدت یک سال از طریق مزایده به بالاترین قیمت پیشنهادی اجاره دهد.
لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده حداکثر تا ساعت ۱۶ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ به نشانی سردخانه زرین دشت واقع در کرج، جاده قزوین، بعد از پلیس راه، شهر چهارباغ، بلوار امام خمینی(ره)، روبروی گلستان ۹ مراجعه نمایند یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۴۴۵۶۳۴۴۴-۰۲۶ مراجعه نمایند.