شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک در نظر دارد یک دستگاه مینی بوس هیوندای (مدل ۱۳۸۲) را از طریق مزایده به فروش برساند ، لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده حداکثر تا ساعت ۱۶ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ به آدرس اراک، کیلومتر ۷ جاده تهران ، شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک، شماره تماس ۲- ۰۸۶۳۳۵۴۶۹۸۱ مراجعه نمایند.