آگهی مناقصه عملیات خرید و حمل و اجرا فونداسیون سوله انبار کنسانتره طرح توسعه دامداری

شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک (سهامی خاص) در نظر دارد عملیات ساخت مخازن بتنی روباز فاضلاب مرکزی طرح توسعه دامداری خود را از طریق برگزاری مناقصه به پیمانکاران واجد صلاحیت به شرح اسناد مناقصه واگذار نماید. لازم به ذکر است توزیع اسناد از تاریخ چاپ آگهی می باشد.
لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ چاپ آگهی تا حداکثر ساعت ۱۶ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ به آدرس اراک، کیلومتر ۷ جاده تهران ، شرکت کشت و صنعت زرین خوشه اراک، شماره تماس ۲-۰۸۶۳۳۵۴۶۹۸۱مراجعه نمایند.