آموزش تغذیه و پیشگیری از فشار خون

با عنایت به فرا رسیدن روز جهانی فشار خون بالا در ۲۷ اردیبهشت ماه، همچنین نزدیک شدن به فصول گرم سال و ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه جهت جلوگیری از شیوع بیماری های منتقله از آب و مواد غذایی، واحد آموزش شرکت زرین خوشه اراک با همکاری اداره بهداشت و سازمان فنی و حرفه ای اقدام به برگزاری کلاس آموزشی پیشگیری از فشار خون بالا و بیماری های منتقله از آب و مواد غذایی در فصول گرم در روز پنج شنبه مورخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ جهت کارکنان واحد اراک نمود.